Sundbom & Partners startade sin verksamhet 2008 och har som affärsidé att "tillhandahålla kvalificerade konsulttjänster och IT-lösningar till uppdrags- och projektverksamheter" Vår styrka...
Vi är engagerade och intresserade i vår yrkesroll och våra kollegor. Vi tar initiativ och är proaktiva och flexibla. Högt mått av lojalitet och lyhördhet gentemot våra kunder...
 
Vi har ett flertal olika partners och kunder. Du kan läsa mer om de här: